Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Samfundet

Samfundet i almindelighed:
Information til lokalsamfundet og til samarbejdspartnere vil medvirke til at afmystificere og afstigmatisere sygdommene. Derved kan raske danskeres angst for sindslidende blive mindre.

En bred information vil gøre det nemmere for folk at omgås de sindslidende. Det vil gøre livet nemmere for den sindslidende, da en forståelse for deres problemer vil hjælpe dem.