Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Opgaver

Gnistven®
Evt. sammen med en kontaktperson fra Socialpsykiatrien tager en Gnist en snak med brugeren om den proces, vedkommende står midt i. Brugeren mærker at Gnisten kender lidelsen på egen krop. Derved føler han/hun en lettelse ved at vide, at han/hun ikke er alene. Tanken er at skabe en venskabelig støtte, som kan være et supplement til det professionelle system. Desuden kan Gnisten® og brugeren tale med personer i brugerens netværk. Formålet hermed er dels at styrke netværket dels at medvirke til at løse de problemer og spørgsmål, der kan være. Dette kan være med til at starte en recoveryproces.

Sammen kan kontaktperson og Gnist formidle:

  • Viden om rettigheder
  • Oplysning om hvad den syge kan forvente
  • Hjælp til en familie i krise
  • Samarbejde med behandlingssystemet/socialspykiatrien
  • Bevidstheden om at det kan lade sig gøre at komme videre og få en god tilværelse med sin sygdom.
  • En følelse af at have værdi i samfundet og være nyttig.

Team info®
En Gnist tager - måske sammen med relevant fagpersonale - ud og holder informationsmøder i bredere fora.
Vi tænker her f.eks. på uddannelsessøgende i folkeskoler til videregående uddannelsessteder. På private og  kommunale arbejdspladser, på psykiatriske afdelinger og i distriktspsykiatrien, til politi, boligforeninger, almenpraktiserende læger, lærere og pædagoger, fagforeninger osv. Gnisterne vil her blive udvalgt og evt. gennem kurser blive "klædt på" i forhold til den givne opgave. Til f.eks. at informere kommunalt personale vil en socialrådgiver og en bruger være egnede. På skolerne kan det være en ung Gnist og en yngre ansat osv. Det handler kort og godt om, at Gnisterne sætter relevante fagpersoner i stand til bedre at kunne forstå og hjælpe de sindslidende, som de møder i deres arbejde.


Jobven®
Jobvennen støtter arbejdsgivere og psykisk syge i virksomhederne. Som noget nyt er dette et tilbud, om at en psykisk syg mentor med egen erfaring fra arbejdsmarkedet, hjælper den ansatte og ledelsen med at tackle de problemer, der kan opstå, når medarbejderen får psykiske problemer. Fordelen ved denne ordning er, at medarbejderen møder en frivillig, der hverken er tilknyttet virksomheden eller det offentlige system, her skabes en fortrolighed og forståelse, der er unik. Formålet med tilbuddet er, at den psykisk syge kan fastholde sin ansættelse.

Recoveryformidlerne®
Disse Gnister holder foredrag og kan have ene-samtaler eller gruppesamtaler i forhold til egne erfaringer med at komme sig, samt afholder kurser for brugere.