Gnistens formål er...

 

- at fremme de psykisk sårbares recovery-proces.

 

- at oplyse om psykisk sårbarhed.

 

- at skabe kontakt med samarbejds-partnere indenfor det lokale behandlersystem (social-psykiatrien, herunder

"Din Indgang", "Center for aktiv social mestring og læring", Lokal psykiatrien. læger, sygehuse m.v.