Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Gnist-ven

Evt. sammen med en kontaktperson fra Socialpsykiatrien tager en Gnist en snak med brugeren om den proces, vedkommende står midt i. Brugeren mærker, at Gnisten kender lidelsen på egen krop. Derved føler han/hun
en lettelse ved at vide, at han/hun ikke er alene. Tanken er at skabe en venskabelig støtte, som kan være et
supplement til det professionelle system. Desuden kan Gnisten og brugeren tale med personer i brugerens
netværk. Formålet hermed er dels at styrke netværket dels at medvirke til at løse de problemer og spørgsmål,
der kan være. Dette kan være med til at starte en recoveryproces.

Sammen kan kontaktperson og gnist formidle:
o Viden om rettigheder
o Oplysning om hvad den syge kan forvente
o Hjælp til en familie i krise
o Samarbejde med behandlingssystemet/socialspykiatrien
o Bevidstheden om at det kan lade sig gøre at komme videre og få en god tilværelse med sin sygdom.
o En følelse af at have værdi i samfundet og være nyttig.