Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 28/9 2010

1)Valg af dirigent, stemmetæller og referent:

Dirigent: Finn Larsen

Stemmetæller: Michael Svendsen

Referent: Niels E. Heise

2)Godkendelse af vedtægter:

Vedtægter godkendt.

3) Fremlæggelse af budget til godkendelse:

Budget godkendt.

4)Fastlæggelse af kontingentet:

Kontingent fastsat til 100 kr om året.

Kontingentet følger kalenderåret.

5)Valg af formand:

Formand: Michael Svendsen

6)Valg af kasserer:

Kasserer: Jørgen Møll

7)Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Niels E. Heise og Finn Larsen

8)Valg af suppleant til bestyrelsen:

Christian Ørntoft

9)Valg af bilagskontrollant:

Louise Thøfner

10)Eventuelt:

Ingen bemærkninger