Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Formål

- at fremme de sindslidendes recoveryproces - at formidle oplysning i en bred vifte - at skabe en kontakt- og jobvens-ordning i fællesskab med samarbejdspartnerne inden for det lokale behandlersystem (socialpsykiatrien (herunder unge team, distriktspsykiatrien, læger og sygehuse) mv. - at fokusere informationen omkring:

1) hvad det vil sige at være sindslidende

2) hvordan brugeren kan få et godt liv med sin sygdom og

3) hvor der kan hentes hjælp, råd, vejledning oa.- at sprede forståelse for de problemer, der rammer den sindslidende og dennes netværk og derved være med til at afstigmatisere gruppen - at dele viden mellem professionelle og brugere- at formidle viden fra syg til syg.

Målgruppen er derfor:


1. Alle brugere af Socialpsykiatrien i Fredericia, det kan være unge såvel som gamle, brugere med børn, nydebuterede samt "gamle" brugere af systemet.

2. De pårørende til psykisk syge.

3. Samfundet generelt. Her tænker vi på arbejdsgivere, politi, boligforeninger, uddannelses institutioner, praktiserende læger, kommunens ansatte, jobcentre m.m.