Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Grundtanke

Projektet bygger videre på de gode erfaringer, der har været med Psyk Info, mentorordninger, brugerlærere, besøgsvenner, selvhjælpsgrupper og medarbejdere med brugerbaggrund.

Gnistven ordningen®:
Den sindslidende får tidligt i forløbet mulighed for at møde en anden sindslidende, der formidler håb og støtte i recoveryprocessen.

Team-info®:
En gruppe af brugere og fagpersonale, som sammen står for en systematisk information til en meget bred modtagergruppe. Idéen skal markedsføres til alle dele af samfundet.

Recovery formidling®:
Gennem foredrag, samtaler og undervisning at oplyse om recovery.

Jobven®:
En Gnist, som støtter den sindslidende og arbejdsgiveren i virksomheden.