Arrangementer

 

Medlemsmøde for aktive GNISTER® 

Frivilligcenter Fredericia

 

 

 

Gnisten har deltaget på Living+ messen 

 

http://www.living-plus.dk/

 

 

 

Cafetider i Frivilligcentret 

 

Gnisten® er en frivillig forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det bedre. Det gør vi blandt andet ved at styrke den syges netværk. Samtidig får de frivillige gnister det også bedre, når de mærker, at der er brug for dem og deres erfaringer.

Hermed fremmer venskabet den gensidige recovery proces.
Ved at oplyse og holde foredrag medvirker Gnisten til at afstigmatisere psykisk sygdom.

Gnisten henvender sig til alle borgere i Fredericia kommune, specielt til brugere af Social-psykiatrien og Distriktspsykiatrien i Fredericia samt pårørende.

Vi har fire tilbud:

Gnistven®, Recovery formidling® Team Info® og Jobven®.

Gnistven-ordningen®: Den sindslidende får tidligt i forløbet mulighed for at møde en anden sindslidende, der formidler håb og støtte i recoveryprocessen.

Team-info®: En gruppe af brugere og fagpersonale, som sammen står for en systematisk information til en meget bred modtagergruppe. Idéen skal markedsføres til alle dele af samfundet.

Recovery formidling®: Gennem foredrag, samtaler og undervisning at oplyse om recovery.

Jobven®: En Gnist, som støtter den sindslidende og arbejdsgiveren i virksomheden.


Støt vore sponsorer, de støtter GNISTEN Fredericia